آیا می خواهید با نحوه تولید لانولین در خانه آشنا شوید؟ پشم گوسفند حاوی ماده لانولین به عنوان نوعی محافظت در برابر طبیعت و حشرات است. استفاده انسان از لانولین…